CN 41-1243/TG ISSN 1006-852X

Most Downloaded

1
Nanoscale removal mechanisms in abrasive machining of brittle solids
HUANG Shuiquan, GAO Shang, HUANG Chuanzhen, HUANG Han
2022, 42(3): 257-267. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.3009
Abstract(510) HTML(42) PDF 4303KB(188)
2
Research on grinding of biological tissue
WU Maozhong, WANG Chengyong, ZHENG Lijuan, CHEN Zhihua, LIU Zhihua
2022, 42(2): 137-149. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0123
Abstract(331) HTML(65) PDF 13209KB(47)
3
Process research on ultrasonic vibration assisted lapping of single crystal silicon carbide
HAO Xiaoli, YUAN Zewei, WEN Quan, GUO Shengli
2022, 42(3): 268-274. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0208
Abstract(141) HTML(18) PDF 4420KB(36)
4
Review on manufacturing diamond abrasive tools by additive manufacturing technology
WANG Jianyu, HUANG Guoqin
2022, 42(3): 307-316. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.0007
Abstract(247) HTML(53) PDF 4958KB(35)
5
Application and development of special machining technology in remanufacturing field
NIU Ziyuan, CHEN Yan, ZHANG Zequn, HAN Bing
2021, 41(5): 1-8. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.5.0001
Abstract(305) HTML(107) PDF 1554KB(33)
6
Interference analysis and ultra-precision grinding technology of hemispherical resonator curved surface machining
LIU Henan, QIN Biao, WANG Tingzhang, TIAN Jinchuan, CHEN Mingjun
2022, 42(1): 10-17. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0099
Abstract(268) HTML(53) PDF 4285KB(30)
7
Experimental study on flexible fiber assisted stress rheological passivation and polishing of complex edge of cemented carbide insert
SHAO Lanying, KE Mingfeng, WANG Jiahuan, LYU Binghai, WANG Xu, YUAN Julong
2022, 42(1): 1-9. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0094
Abstract(291) HTML(70) PDF 3892KB(29)
8
Research progress and prospect of high entropy oxide
ZHANG Yang, ZOU Qin, LI Yanguo, LI Yuanyuan, XU Jiangbo, WANG Mingzhi
2022, 42(1): 30-41. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0091
Abstract(253) HTML(82) PDF 3870KB(29)
9
Grinding performance of micro-texured grinding wheel on different ceramic materials
LIAO Yanling, ZHANG Fenglin, LI Kaijiang, WU Shanghua
2022, 42(3): 290-299. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0204
Abstract(114) HTML(19) PDF 4961KB(25)
10
Research present situation of machining deformation of ultra-thin dicing blades
ZOU Qin, ZHANG Chengxiang, LI Yanguo, LI Kenan
2022, 42(1): 119-128. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0102
Abstract(257) HTML(45) PDF 3037KB(21)
11
On-machine measurement and compensation machining for ultra-precision cutting of optical aspheric surface
ZHANG Liang, GUO Xipeng, WANG Dingwen, XU Wen, LIU Jian, HUANG Shuai, YIN Shaohui
2022, 42(1): 18-22. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0106
Abstract(214) HTML(28) PDF 3351KB(21)
12
Magnetorheological chemical compound polishing of single crystal SiC substrate
LIANG Huazhuo, FU Youzhi, HE Junfeng, XU Lanying, YAN Qiusheng
2022, 42(1): 129-135. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0108
Abstract(184) HTML(33) PDF 5218KB(20)
13
Study on electrochemical mechanical polishing process of silicon carbide crystal
WANG Lei, WU Runze, NIU Lin, AN Zhibo, JIN Zhuji
2022, 42(4): 504-510. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.0029
Abstract(183) HTML(39) PDF 4166KB(19)
14
Laser dressing technology for micro-grooves on the surface of metal-bonded diamond wheels
GUO Xuanyang, XU Yuchun, CAO Jianfeng, ZHU Jianhui, ZHAO Yanjun, ZHAO Jinwei, SHI Chaoyu
2022, 42(3): 364-372. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.3006
Abstract(131) HTML(17) PDF 4874KB(19)
15
Study on machining performance of fixed-abrasive lap-grinding plate with random grid structure
SHI Xingtai, GUO Lei, LIU Xiaohui, JIN Qichao, CHEN Zhenxian, LÜ Jingxiang, WANG Jiaqing
2022, 42(3): 275-282. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0210
Abstract(105) HTML(16) PDF 5554KB(19)
16
Effect of particle size of nano-diamond on wear and corrosion resistance of electroless Ni-P composite coatings
XIANG Chunyan, ZHANG Fenglin, WANG Jian, TANG Hongqun
2021, 41(5): 14-20. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.5.0003
Abstract(184) HTML(89) PDF 2978KB(18)
17
Research progress on exit burr in drilling assembly hole of aerospace aluminum alloy components
WANG Xiaoshi, YANG Guolin, DONG Zhigang, KANG Renke
2022, 42(4): 385-409. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0095
Abstract(166) HTML(42) PDF 10236KB(17)
18
Nano silylation modification of diamond powder surface and its oxidation resistance
PANG Aihong, DONG Xinran, DONG Junyan, SHEN Fangren, TAN Suling, JIA Chenchao, DONG Shushan, MAO Qingqing, WU Zengfeng
2022, 42(4): 410-420. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2022.0100
Abstract(99) HTML(25) PDF 3949KB(16)
19
Application of porous CBN/Cu-Sn-Zn agglomerated abrasive in rail grinding wheel
YAO Yu, LIU Pengzhan, ZOU Wenjun, PENG Jin, JIAN Yaliu, HAN Ping
2022, 42(1): 69-75. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.0105
Abstract(141) HTML(18) PDF 3486KB(15)
20
Application of water-soluble pore-forming agent in ultra-thin resin cutting grinding wheel
LI Dashui, DU Xiaoxu, CAO Jianfeng, CHEN Huailiang, WANG Siliang, WU Leitao, YANG Songcan, HAO Suye, YANG Jianfeng
2022, 42(4): 449-456. doi: 10.13394/j.cnki.jgszz.2021.4002
Abstract(119) HTML(24) PDF 6733KB(15)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go