CN 41-1243/TG ISSN 1006-852X

CurrentIssueVolume 2, 2022More>

OnlineFirstMore>

Writing KnowledgeMore>

Meeting NoticeMore>

01
Study on optimal method of induction brazing temperature for single-layer CBN grinding wheel
LI Qilin, DING Kai, LEI Weining, SHAN Daping
Page View: 667 Downloads: (1)
02
Study on properties of low temperature vitrified bond modified by aluminum powder
WANG Yanming, HOU Yonggai, XIA Xuefeng, LI Wenfeng, HOU Chao, PENG Jin, ZOU Wenjun
Page View: 529 Downloads: (26)
03
On-line identification and monitoring method for external grinding flutter based on BP neural network
ZHU Huanhuan, LI Houjia, ZHANG Mengmeng, TAN Shaodong, CHI Yulun
Page View: 318 Downloads: (36)
04
Application and development of special machining technology in remanufacturing field
NIU Ziyuan, CHEN Yan, ZHANG Zequn, HAN Bing
Page View: 262 Downloads: (93)
05
Experimental study on flexible fiber assisted stress rheological passivation and polishing of complex edge of cemented carbide insert
SHAO Lanying, KE Mingfeng, WANG Jiahuan, LYU Binghai, WANG Xu, YUAN Julong
Page View: 223 Downloads: (50)
06
Interference analysis and ultra-precision grinding technology of hemispherical resonator curved surface machining
LIU Henan, QIN Biao, WANG Tingzhang, TIAN Jinchuan, CHEN Mingjun
Page View: 179 Downloads: (34)
07
Research progress and prospect of high entropy oxide
ZHANG Yang, ZOU Qin, LI Yanguo, LI Yuanyuan, XU Jiangbo, WANG Mingzhi
Page View: 162 Downloads: (41)
08
Research present situation of machining deformation of ultra-thin dicing blades
ZOU Qin, ZHANG Chengxiang, LI Yanguo, LI Kenan
Page View: 160 Downloads: (22)
01
Research on grinding of biological tissue
WU Maozhong, WANG Chengyong, ZHENG Lijuan, CHEN Zhihua, LIU Zhihua
Page View: 111 Downloads: (25)
02
Application and development of special machining technology in remanufacturing field
NIU Ziyuan, CHEN Yan, ZHANG Zequn, HAN Bing
Page View: 262 Downloads: (93)
03
Experimental study on flexible fiber assisted stress rheological passivation and polishing of complex edge of cemented carbide insert
SHAO Lanying, KE Mingfeng, WANG Jiahuan, LYU Binghai, WANG Xu, YUAN Julong
Page View: 223 Downloads: (50)
04
On-machine measurement and compensation machining for ultra-precision cutting of optical aspheric surface
ZHANG Liang, GUO Xipeng, WANG Dingwen, XU Wen, LIU Jian, HUANG Shuai, YIN Shaohui
Page View: 143 Downloads: (18)
05
Effect of particle size of nano-diamond on wear and corrosion resistance of electroless Ni-P composite coatings
XIANG Chunyan, ZHANG Fenglin, WANG Jian, TANG Hongqun
Page View: 148 Downloads: (74)
06
Interference analysis and ultra-precision grinding technology of hemispherical resonator curved surface machining
LIU Henan, QIN Biao, WANG Tingzhang, TIAN Jinchuan, CHEN Mingjun
Page View: 179 Downloads: (34)
07
Magnetorheological chemical compound polishing of single crystal SiC substrate
LIANG Huazhuo, FU Youzhi, HE Junfeng, XU Lanying, YAN Qiusheng
Page View: 137 Downloads: (20)
08
Research present situation of machining deformation of ultra-thin dicing blades
ZOU Qin, ZHANG Chengxiang, LI Yanguo, LI Kenan
Page View: 160 Downloads: (22)